Windows barındırma, Access DB bağlantı yolu

Windows barındırmanızda veri tabanı bağlantı satırınızı şu şekilde oluşturabilirsiniz:


Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=D:/hostingspaces/kalfaogl/alanadiniz/wwwroot/veritabani.mdb"

 

 

 

  • 12 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

Vezani članci

Windows barındırma, MyODBC bağlantı yolu

Windows barındırmalarda bağlantı yolunu şöyle ayarlayabilirsiniz: <% Set xyz =...