Windows barındırma, Access DB bağlantı yolu Print

  • 12

Windows barındırmanızda veri tabanı bağlantı satırınızı şu şekilde oluşturabilirsiniz:


Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=D:/hostingspaces/kalfaogl/alanadiniz/wwwroot/veritabani.mdb"

 

 

 


Was this answer helpful?

« Back