INTERNET HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

Bir taraftan 1378 Sok 8/10 Alsancak-İzmir adresinde mukim Kalfaoğlu İnternet Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. (kısaca KALFAOĞLU olarak anılacaktır) ile diger taraftan aşağıdaki imza sahibi


(isim adres) ...........................................................................................................

.......................................................................................................................

(kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.


MADDE 2-KONU

İşbu sözleşme,MÜŞTERİ’nin KALFAOĞLU aracılığla internet erişimine ilişkin şekil ve şartlar ile KALFAOĞLU‘dan alınacak diğer hizmetleri düzenlemektedir.Bu hizmetler, Elektronik Posta (E-Mail;internet ortamında bilgisayarlar arası mesaj alış verişine imkan tanıyan yöntem), Dosya Transferi (FTP;internet üzerindeki bilgisayar dosyaları ve programlarının başka bir bilgisayara yüklenmesi için kullanılan yöntem), Sohbet(Chat; bilgisayarlar arasında online karşılıklı sohbet imkanı sağlayan yöntem); Tartışma Grupları (News,Liste), World Wide Web (Multi Medya Ortamı; aynı anda metin, resim, ses, animasyon, video gibi tüm multimedya özelliklerinin iletilmesine imkan veren internet aracı ), Web Sitesi Tasarımı veya güncellemesi, Web Hosting (Web sitesi ve email barındırması), alan adı (domain name) satış ve işlemleri, Reklamcılık faaliyetleri ve ilgili yazılımları ve ileride uygulamaya açılacak diger bilgilendirme hizmetlerini kapsamaktadır.


MADDE 3- MÜŞTERİNİN ABONE OLMASI

MÜŞTERİ, KALFAOĞLU’na web aracılığıyla, www.kalfaoglu.net sitesinden abone olabileceklerdir. KALFAOĞLU’teki hesabını kullanmaya başlayan MÜŞTERİ bu sözleşmeyi peşinen kabul ettiğini kabul ve beyan eder.


MADDE 4- MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 MÜŞTERİ, internet erişimini sağlayabilmek için bir adet yeterli konfigürasyonda kişisel bilgisayar, bir modem ve bağlanacak yerde kullanılacak bir digital telefon hattı edinmesi gerektiğini, bunlardan birinin eksik olması durumunda KALFAOĞLU aracılığı ile internet kanalından bilgi edinme hizmetini alamayacağını kabul eder ve beyan eder.


4.2 Ayrıca MÜŞTERİ, sistemde kayıtlı olan erişim bilgilerinin güncel kalmasından sorumludur. Sistemin gönderdiği online fatura, hatırlatma ve uyarı emaillerinin alınabilmesi için MÜŞTERİ, kontrol panelindeki bilgileri güncel tutacağını ve orada belirttiği e-posta adresini düzenli kontrol edeceğini taahüt eder.


4.3. MÜŞTERİ, KALFAOĞLU tarafından verilebilecek yazılımların telif hakkının KALFAOĞLU’e ve yazılımlarını geliştiren ilgili şirketlere ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtamayacağını kabul ve beyan eder.


4.4. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğan müşterilik hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını, kullanıcı kodunu başkasına kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi bile olsa derhal değiştireceğini, aksi halde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.5 MÜŞTERİ, internet ortamındaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında, göndereceği elektronik posta mesajlarında ve kendisine tanınacak web sayfası yayınlama hakkı içerisinde kanunlara, ahlaka aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına ters içerik bulunan mesajlar gönderemez veya web sitesinde bulundurulamaz. Aksi halde KALFAOĞLU’in MÜŞTERİ’nin hesabını tek taraflı olarak kapatma ve bu sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.


4.6. MÜŞTERİ, internet hizmetinden yararlanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, patent hakları ve diğer ilgili yasa ve hükümleri ihlal etmemeyi işbu sözleşmeyle kabul etmiştir. MÜŞTERİ'nin yayınlayacağı herhangi bir bilginin içeriğinden sadece MÜŞTERİ sorumludur, KALFAOĞLU sorumlu tutulamaz. Aksi halde KALFAOĞLU’in MÜŞTERİ’nin hesabını tek taraflı olarak kapatma ve bu sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.


4.7. MÜŞTERİ, internet kullanımı sırasında sistemde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, KALFAOĞLU’nun hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.


4.8. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında, müşteriyle ilgili olarak KALFAOĞLU’e internet ya da bu sistem içerisinde yer alan kişi ve kuruluşlar, tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle KALFAOĞLU’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


4.9. KALFAOĞLU, internet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak /iletilecek bilgilerden internet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda MÜŞTERİ tarafından hiçbir zaman sorumlu tutulmayacaktır.


4.10. MÜŞTERİ, internette ve/veya KALFAOĞLU tarafından sağlanan hizmetlerle eriştiği bazı bilgilerin, 18 yaşından büyüklere yönelik olabileceğinin bilincindedir. Keza bu ortamdaki bilgilerin hatalı veya eksik olmasından KALFAOĞLU’in sorumlu olmadığını kabul eder.


4.11. MÜŞTERİ, internet ortamında izne tabi alanlara (ulusal, uluslararası, devlet ve/veya özel kuruluşların gizli bilgi ve dökümanlarının bulunduğu ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlar) izinsiz olarak girmemeyi kullanmayı kabul ve beyan eder.


4.12.İşbu sözleşmeden ve uygulamasından doğacak her türlü vergi, resim hariç ileride uygulamaya konulacak vergi, fon ve harçlar hangi tarafa terettüp ederse etsin MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.


4.13. MÜŞTERİ, gerek telefon aracılığla KALFAOĞLU’e ilettiği kayıtlara geçirilen bilgilerin, gerekse bu sözleşme sonunda yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.


4.14. MÜŞTERİ, kendisine verilmiş (veya kayıt sırasında kendisinin belirlediği) kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaptıktan sonra hizmetler ve alan adları satın alabilecek ve bunları yönetebilecektir. Bu hizmet ve alan adları, o kullanıcı ve şifreye bağımlıdır. MÜŞTERİ, dilerse farklı kullanıcı kullanıcı isimleri de açabilir ve hizmet ve alan adlarını bu farklı isimler arasında nakledebilir, veya naklini KALFAOĞLU'dan isteyebilir.


4.15. Hizmet ve alan adlarının güvenliği komple MÜŞTERİ'ye aittir. Bunlardan doğabilecek itiraz veya ihtilaflardan MÜŞTERİ ve itirazı yapan üçüncü şahıslar sorumludur. Bu ihtilaflardan KALFAOĞLU sorumlu tutulamaz.


4.16. KALFAOĞLU, www.kalfaoglu.net e giriş kullanıcı ismi ve şifreyi elinde tutan kişi veya kuruluşlara hizmet edebilir. Bunun dışındaki kişi, kurum veya kuruluşlar hizmet veya alan adları konularında hak iddia edemezler.


4.17. MÜŞTERİ, KALFAOGLU'nun domain aldığı ana bayilerden birinden bir alan adi kaydettirdiğinde hem bu ana bayilerin kurallarına uyacağını, hem de onlar veya KALFAOĞLU tarafından alan adlarından dolayı oluşabilecek herhangi bir zarar, kayıp veya eksikliğin sorumluluğunu baştan  kabul etmiş sayılmaktadır. Alan adlarının alınamaması, yenilenememesi veya transferi yüzünden yaşanabilecek kayıplardan MÜŞTERİ sorumludur.


MADDE 5-HİZMET BEDELİ

5.1.Hizmet bedelleri KALFAOĞLU tarafından tek yanlı ve Türk lirası, dolar veya Euro olarak belirlenecek ve ileride günün koşullarına göre yine KALFAOĞLU tarafından eksiltilip artırılabilecektir.


5.2. MÜŞTERİ KALFAOĞLU’ten satın aldığı süreden veya kapasiteden fazlasını kullandığı taktirde, bu fazla kullanım için belirlenen ücretleri derhal ödeyeceğini kabul eder.


5.3.Döviz cinsi olan ücretler, faturalama tarihindeki T.C Merkez Bankası Efektif Satış Kuru’ndan Türk Lirası’na çevrilir. En geç bir ay içinde faturalar MÜŞTERİYE gönderilir; bu gönderim süresini takip eden ay içerisinde faturalarını almadığını KALFAOĞLU’e bildirmeyen MÜŞTERİ faturaları almış ve muhteviyatını kabul etmiş sayılır.


5.4.Keza, erişim sağlayıcı firma ya da KALFAOĞLU’in anlaşma yapacağı diğer şirketllerin her ne ad altında olursa olsun bu sözleşmeyi hizmetlerin alınması için talep edeceği tüm Ücretleri vs. MÜŞTERİ derhal ve tahakkuk anında ödeceğini kabul eder.


5.5. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmetin sadece ilk 7 (yedi) gününde para iadesi talebinde bulunabilir. Bundan sonra yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca, domain süre uzatması, domain transferi, redemptiondan kurtarma, veya süresi geçmiş domainleri kurtarma hizmetlerinde anında yurt dışına ödeme yapıldığı için, bunlarda herhangi bir para iadesi imkanı bulunmamaktadır.

Keza, sistemin çıkardığı faturalara aynı günde itiraz edilmediği takdirde, sistem bu faturaları (şayet MÜŞTERİ kaydedilmemesini talep etmemişse) MÜŞTERİ'nin kayıtlı kredi kartı vb. bilgilerini kullanarak tahsil edebilir.

5.6. KALFAOĞLU sistemleri, hizmet veya alan adlarının süreleri sona yaklaştığında, müşterinin kayıt olduğu email adresine hatırlatma maili gönderecektir. Bu maili alan MÜŞTERİ, 15 gün içinde ödemeyi Banka havalesi, EFT, veya Kredi kartı ödemesi şeklinde gerçekleştirecektir.


5.7. MÜŞTERİ, Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı bilgileri müşteri ödemeyi yaparken bilgilerin sistemde tutulmaması seçeneğini seçmez ise, kredi kartı bilgileri sistem tarafından kaydedilecektir. MÜŞTERİ aksini talep etmediği taktirde ileride yapılacak tüm ödemeleri sistem otomatikman bu kredi kartından tahsil edilecektir. Tahsil edilemediği taktirde MÜŞTERİ, sisteme girip faturayı elle ödemesi gerekecektir, veya farklı bir ödeme şekli seçecektir.


5.8 Sistem, MÜŞTERİ'ye kağıt üzerinde veya elektronik ortamda fatura veya email ile hatırlatma gönderdiğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yapılacak itirazlar değerlendirilecektir. Bu sürenin sonunda MÜŞTERİ meblayı ödemeyi kabul ve taahüt etmiş sayılacaktır.


5.9 Transfer ücretleri: MÜŞTERİ, kendisine ait alan adı veya barındırmayı başka bir sisteme aktarma beyanında bulunduğunda, işlemin yerine getirilebilmesi için transfer ücretlerini ödemelidir.


MADDE 6-FESİH VE TAZMİNAT

MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğacak borç ve taahhütlerin herhangi birini zamanında yerine getirmediği ya da KALFAOĞLU’e aktardığı bilgilerde bir yanlışlık saptandığı taktirde KALFAOĞLU bu sözleşmeyi tek yanlı feshedip alacaklarını tahsil etme hakkına sahiptir. Ayrıca MÜŞTERİ, KALFAOĞLU’e o tarihte yürürlükte olan müşteri hizmet bedelinin 20 katı oranında maktu ticari tazminat ödemeyi kabul ve beyan eder. KALFAOĞLU’in fazlaya ilişkin dair tazminat talep hakkı saklıdır. KALFAOĞLU, MÜŞTERİ’nin fesih talebinin yazılı olarak eline ulaşmasından 7 (yedi) gün içinde bu talebi yerine getirmekle ve yazılı olarak geri bildirimde bulunmaya yükümlüdür.


MADDE 7- KALFAOĞLU’NA VERİLEN YETKİLER

MÜŞTERİ, KALFAOĞLU’na ilettiği kişisel bilgilerinin (kredi kartı numarası dahil) ; faturalama, tahsilat, ilişki kurma ve müşteri destek hizmetleri vesair yerlerde kullanımı için KALFAOĞLU’nu yetkili kılmıştır.


Ayrıca, MÜŞTERİ, KALFAOĞLU’na ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri müşterilerine gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda da KALFAOĞLU’in yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.


KALFAOĞLU, işbu sözleşmeyi daha önceden bildirimde bulunmaksızın yenilemeye, uygulamasında değişiklikler ve/veya maddelerini değiştirmeye ya da ilave yapmaya yetkilidir.MADDE 8- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

8.1. İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin KALFAOĞLU tarafından kendisine verilen şifresini ilk kullandığı gün yürürlüğe girecek ve MÜŞTERİ’nin KALFAOĞLU’dan aldığı hizmetler sürece yürürlükte kalacaktır. Bu sürenin bitiminden 7 gün önce taraflardan biri sözleşmeyi feshettiğini diğerine yazılı olarak bildirmediği taktirde işbu sözleşme kendiliğinden aynı süre ile yenilenecektir.


8.2. Ayrıca MÜŞTERİ, KALFAOĞLU’nun dilediği zaman, hiçbir neden göstermeksizin sözleşmeyi derhal hüküm doğurmak üzere tek yanlı olarak feshedebileceğini kabul ve beyan eder.


8.3. MÜŞTERİ, KALFAOĞLU’in gerek teknik nedenlerle, gerekse diğer bir nedenle işbu sözleşme kapsamında kendisine sağladığı hizmeti geçici sürelerle ya da tamamen kapatabileceğini, bu nedenle KALFAOĞLU’in hiçbir sorumluluğu olmayacağını, dolayısıyla bu kapatmalar sonucunda KALFAOĞLU’dan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.


MADDE 9- ADRESLER

İşbu sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligatlar için taraflar, yukarıdaki maddede yazılı adresleri yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar bu adreslerde vaki olacak değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri taktirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların, geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Şu kadar ki, KALFAOĞLU bu sözleşmenin uygulamasıyla ilgili olarak yapacağı tebligatlar MÜŞTERİ’nin elektronik postasına elektronik ortamda mesaj, bilgi, yazı veya hesap hareketlerini gösteren ekstreleri göndererek de gerçekleştirebilecektir. MÜŞTERİ elektronik postasındaki bilgileri bilmediği iddiasında bulunamayacağını ve buradaki tebligatların, tebligatın buraya alındığı günü takip eden gün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağını ve gerekli hukuki sonuçlar doğuracağını kabul eder.


MADDE 10- YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde alt başlıklarla ve arkalı önlü tek sayfadan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


MADDE 1- MÜŞTERİ BİLGİLERİ


10 (on) maddeden ve 4 (dört ) sayfadan oluşan işbu sözleşme ...............................tarihinde .......................... de ................
nüsha olarak düzenlenmiştir.


KALFAOĞLU MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı : İmza :

Adres: