Windows barındırma, MyODBC bağlantı yolu

Windows barındırmalarda bağlantı yolunu şöyle ayarlayabilirsiniz:

<%
Set xyz = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
xyz.open("DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver};SERVER=sql.alanadiniz.com;DATABASE=veritabaniismi;UID=yetkili_kullanici;PWD=şifresi; OPTION=3")
%>

 

  • 16 Пользователи нашли это полезным
Помог ли вам данный ответ?

Связанные статьи

Windows barındırma, Access DB bağlantı yolu

Windows barındırmanızda veri tabanı bağlantı satırınızı şu şekilde oluşturabilirsiniz:...