Windows barındırma, Access DB bağlantı yolu

Windows barındırmanızda veri tabanı bağlantı satırınızı şu şekilde oluşturabilirsiniz:


Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=D:/hostingspaces/kalfaogl/alanadiniz/wwwroot/veritabani.mdb"

 

 

 

  • 12 Usuários acharam útil
Esta resposta lhe foi útil?

Artigos Relacionados

Windows barındırma, MyODBC bağlantı yolu

Windows barındırmalarda bağlantı yolunu şöyle ayarlayabilirsiniz: <% Set xyz =...